Prowadzący - Paweł Czuba tel. 737 137 097

Z wykształcenia historyk, dziennikarz i pedagog, posiada doświadczenie w pracy z grupami w różnym wieku, które nabywał w wielu krajach Europy, od 2015 roku zaangażowany we współpracę z Tato.Net, od 2016 Sekretarz Zarządu Fundacji Cyryla i Metodego i trener warsztatów Tato.Net, (przeprowadził ponad 300 godzin szkoleń i organizował liczne warsztaty i konferencje)

PROGRAM

Dzień 1. Sesja I:

- omówienie celów warsztatów, zebranie oczekiwań uczestników

- zawarcie kontraktu na okres realizacji warsztatów, integracja grupy,

- wyzwania ojcostwa: omówienie faktów związanych z dysfunkcją rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem faktu nieobecności ojców (nieobecność fizyczna, psychiczna, emocjonalna, duchowa),

- przegląd wyników badań na temat wpływu postaw ojcowskich na rozwój dzieci (dzieci z rodzin zaangażowanych ojców: mają lepszą samoocenę, są mniej podatne na presję rówieśników, mają rozwiniętą empatię, mają rozwinięte zdolności poznawcze).

- praca w grupach: jakich barier doświadczam, by być lepszym ojcem, o jakim marzą moje dzieci?

- omówienie wyników pracy w grupach,

- omówienie siedmiu „sekretów”

– obszarów, które odróżniają ojców efektywnych/ zaangażowanych, od ojców dysfunkcyjnych: zaangażowanie, poznawanie dziecka, stałość, bezpieczeństwo i troska, miłość i szacunek do matki dziecka, aktywne słuchanie, wyposażenie duchowe.

 

Dzień 2. Sesja II.

Indywidualny profil twojego ojcostwa Kontynuacja tematu barier z poprzedniego dnia. Relacja z własnym ojcem jako punkt wyjścia do budowania dorosłej relacji ojca do swoich dzieci. Indywidualny profil ojcostwa (uczestnicy wypełniają kwestionariusz zawierający 40 pytań dotyczących różnych sfer funkcjonowania w rodzinie, życiu zawodowym, emocjonalnym).

 

Sesja III.

Każdy z „sekretów” przepracowywany jest w następujący sposób:

- przedstawienie danego obszaru („elementy składowe sekretu”),

- omówienie konkretnego przypadku („case study”)

– przykładowej historii odnoszącej się do danego sekretu (np. krótki filmik, historia uczestnika warsztatów, przykład z literatury itp.),

- konkretne propozycje pomocy

– inspiracje odnoszące się do zmiany postaw, zachowań,

- praca w małych grupach (po 3-5 osób)

– trener podaje temat do omówienia w małej grupie, uczestnicy dzielą się swoim ojcowskim doświadczeniem w konkretnych sytuacjach odnoszących się do danego obszaru tematycznego,

- podsumowanie pracy małych grupach

– pomysły do tato-planu.

 

Sesja IV:

Budowanie indywidualnego "tato-planu". W oparciu o informacje uzyskane z wypełnionego profilu (mocne i słabe strony), informacji zwrotnej od trenera, oraz inspiracji i dobrych praktyk umówionych w ramach poszczególnych sekretów, uczestnicy opracowują swoje indywidualne ojcowskie plany, pomagające kontynuować pracę nad sobą po warsztatach.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now