Opis kwalifikacji specjalistów zadania publicznego

p.n. PORADNIA RODZINNA "NADZIEJA" -

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom

Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Andrzej Donderski  tel. 604 786 388 - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się m.in. prawem rodzinnym (rozwody, separacje, alimenty, kontakty z dzieckiem, prawem wykroczeń.​

 

Adrianna Duma tel. 509 686 530 -  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

                                                            
Andrzej Burzyński
tel. 660 221 547 – terapeuta rodzinny i małżeński, ukończył Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Studiów Nad Rodziną i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, mediatorem pojednawczym rodzinnym. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, kompetencji społecznych, autoprezentacji, programy profilaktyczne i szkolenia dla różnych grup zawodowych.  Posiada  doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną, rodzicami, małżeństwami będącymi w kryzysie, ofiarami i sprawcami przemocy, osobami osadzonymi, bezdomnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi, osobami przeżywającym trudności życiowe, podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej, rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi. Realizuje rekomendowane programy profilaktyki: Szkolna Interwencja Profilaktyczna, Fred Goes Net i Program Wzmacniania Rodziny. Jest realizatorem programu „Candis” - terapii osób uzależnionych i używających szkodliwie marihuany. Prowadzi terapie osób uzależnionych i nadużywających alkoholu w zakresie Programu Ograniczenia Picia. Członek zespołu interdyscyplinarnego Gminy Chełmno. Na zlecanie sądów i prokuratur ocenia sytuację osób przyłapanych na posiadaniu narkotyków lub kierowaniem pojazdami pod wpływem środków odurzających. Posiada uprawnienia PARPA do szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Masz wpływ”.  Realizuje program korekcyjno – edukacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  dla sprawców przemocy domowej pn. „Bez przemocy”. Doskonali się w pracy w zakresie Dialogu Motywującego (120 godzin zajęć i superwizji). Pracował w Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                           Przyjmuje:

                                                                                 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46

                                                            Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej

                                                                                                 

                                                                                  Chełmno, ul Kamionka 3

                                                             Miejski Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia

                                      

                                                                                      Świecie, ul. Sądowa

                                                                              Miejskie Przedszkole "Jedynka"

                                                                                  Grudziądz, ul. Kościelna 1.

                                                                                      Parafia Św. Mikołaja

                                                                                         

                                                                                         tel. 660 221 547

 

                                                                                       

Maria Burzyńska -  tel. 888 726 785 – specjalista pracy z rodziną, ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie na Wydziale Studiów Nad Rodzina, oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest terapeutą  TSR, edukatorem rodziny, dyplomowanym coachem rozwoju osobistego, oraz mediatorem pojednawczym rodzinnym.

Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty dla par ,, Ona & On”, prowadzi spotkania przedmałżeńskie, warsztaty kompetencji społecznych, autoprezentacji, programy profilaktyczne, programy inspirowane metodą Porozumienia Bez Przemocy i szkolenia dla różnych grup zawodowych.  Posiada  doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną, rodzicami, małżeństwami będącymi w kryzysie, osobami osadzonymi, bezdomnymi, uzależnionymi, chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi, osobami przeżywającym trudności życiowe, podopiecznymi  ośrodków pomocy społecznej, rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi.                           

Realizuje rekomendowany program profilaktyki: „Program Wzmacniania Rodziny”.  

Pracuje w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu.

Przyjmuje:

Grudziądz, parafia Św. Mikołaja Biskupa

ul. Kościelna 1

   Punkt Konsultacyjny - czwartki 16.30 - 19.30

                                        - piątki    16.30 -18.30

 Grupa psychoedukacyjna dla rodziców – wtorek 16.30 – 19.30

   Grupa psychoedukacyjna dla rodziców – środa 16.30 – 19.30

Grupa dla Par ONA&ON - jedna sobota w miesiącu

tel. 888 726 785

 

Iwona Nikczyńska - tel. 535 817 000 – psycholog, ukończyła Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Instytutu Psychologii. Ukończyła kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo w CKU ODiDZN w Grudziądzu. Posiada doświadczenie w pracy   z młodzieżą szkolną, rodzicami. Pracuje jako psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

 

Magdalena Frost - tel. 660 221 547 -  psycholog, ukończyła Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność psychologia wychowawcza; kurs kwalifikacyjny: przygotowanie pedagogiczne; studia podyplomowe: doradztwo zawodowe, nauczyciel dyplomowany, kursy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. Zajęcia i zainteresowania zawodowe: diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny; terapia psychologiczna zaburzeń emocji i zachowania u dzieci i młodzieży; terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową; poradnictwo i wsparcie dla dzieci i rodziców z rodzin dotkniętych przemocą oraz uzależnieniami; poradnictwo i diagnoza z zakresu orientacji zawodowej, wspomaganie umiejętności wychowawczych o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia; prowadzenie zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym dla uczniów szkół podstawowych z trudnościami w sferze emocjonalno-społecznej. Pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie.

Paweł Czuba - tel. 737 137 097- z wykształcenia historyk, dziennikarz i pedagog, posiada doświadczenie w pracy z grupami w różnym wieku, które nabywał w wielu krajach Europy, od 2015 roku zaangażowany we współpracę z Tato.Net, od 2016 Sekretarz Zarządu Fundacji Cyryla i Metodego i trener warsztatów Tato.Net, (przeprowadził ponad 300 godzin szkoleń i organizował liczne warsztaty i konferencje)

Karolina Chmielecka - tel. 883 531 950 – psycholog, ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Psychologii, specjalizacja: wspomaganie rozwoju. Ukończyła Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli w CDZ w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie, niepełnosprawnymi, ofiarami i sprawcą przemocy domowej, rodzicami, dziećmi i młodzieżą. Pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Grudziądzu.

Łukasz Jakubowski - tel. 792-792-372 – absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi o kierunku Informatyka, specjalizacja bazy danych. W sprawach zawodowych na co dzień interesuje się innowacjami technologicznymi, elektroniką, tematyką Internet of Things oraz WebDesign. Wolny czas spędza jeżdżąc na rowerze lub pracując w ogrodzie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now