Pomagamy w zakładaniu Grup:

               Współuzależnenie

To całkowite podporządkowanie swojego życia drugiemu człowiekowi i wynikające z tego cierpienia.                                    Osoba współuzależniona żyje życiem swojego uzależnionego partnera (czy innej bliskiej osoby), a nie własnym. Dopasowuje do niego swoje zachowania, dostosowuje się do rytmu picia , zażywania, porzuca własne marzenia  i zaprzestaje realizowania siebie. Osoba taka, silnie współprzeżywa ze swoim bliskim i uważa to za naturalne.

 

 

                       Co to jest Grupa Wsparcia?

Wsparcie oznacza wzięcie samemu w garść własnych problemów i ich rozwiązanie,

oraz  w ramach własnych możliwości wykazanie własnej inicjatywy. Podczas regularnie odbywających się spotkań grupy, we wspólnych rozmowach poszczególne osoby doświadczają odprężenia i poparcia innych członków oraz stwierdzają, że nie oni sami mają dane problemy. Uczą się rozpoznawać trudności, obchodzić się z nimi, jak również pokonywać je. W centrum pracy grupowej stoi wspólna wymiana doświadczeń

i informacji.

Celem grupy jest:
- dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności
- dzielenie się wsparciem emocjonalnym
- zwalczanie bezradności wobec problemu, trudnej sytuacji życiowej
- budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników
- wymiana użytecznych informacji
- pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań
Nadrzędnym celem członków grup wsparcia jest pomoc samemu sobie w kręgu osób 

z podobnymi problemami.

Zasady grupy:
* Grupa tworzona jest przez osoby borykające się z podobnymi problemami
* Służy wzajemnemu pomaganiu sobie, dawaniu i otrzymywaniu wsparcia
* Można tu mówić o swoich doświadczeniach i przeżyciach, dzielić się własnymi odczuciami, własnym zdaniem – bez obaw przed krytyczną oceną.
* Można tu także po prostu być, słuchać i czerpać z doświadczeń innych
*
Każdego uczestnika obowiązuje zasada zachowania tajemnicy; wszystko co zostanie powiedziane w trakcie spotkań pozostaje w gronie osób biorących udział w nich
* Zwracamy się do siebie bezpośrednio, mówimy do kogoś, a nie o kimś, mówimy

po imieniu.
* Rozmawiamy o swoich problemach. Unikamy uogólnień typu: każdy, wszyscy, inni...
*kierujemy się zasadami bezpiecznej komunikacji: nie osądzam, nie krytykuję, nie oceniam, nie przerywam, nie wywieram presji, nie nakłaniam do przyjęcia lub zmiany jakiegokolwiek wyznania, opcji politycznej, światopoglądu. Nie naruszamy cudzych granic.                                                                                                                             * Przekazujemy oraz otrzymujemy informacje zwrotne.                             

Wzajemna pomoc jest podstawą życia społecznego rodziny. Każdy potrzebuje być akceptowany, mieć poczucie, że komuś na nim zależy i że może na kogoś liczyć.
 

GRUPA WSPARCIA ISTNIEJE PO TO, ABY ROZWIĄZYWAĆ

WSPÓLNE  PROBLEMY POPRZEZ DZIELENIE SIĘ SWOJĄ : 

SIŁĄ – NADZIEJĄ DOŚWIADCZENIAMI.

 

 

Grup Psychoedukacyjnych

Celem tej grupy jest rozpoznanie -  sytuacji, w jakiej się znajdują osoby, określenie rozmiarów destrukcji istniejącej w związku. Praca w grupie polega  na nauce rozpoznawania własnych schematów zachowań, które wzmacniają  destrukcję  i uwikłanie w niszczącą relację. 

Ważnym elementem terapii jest praca nad przyznaniem sobie prawa do wprowadzenia korzystnych dla siebie zmian i weryfikacja przekonań.

 

Praca terapeutyczna tej grupy dotyczy następujących aspektów:

- dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia oraz ich wpływu na funkcjonowanie rodziny;

 - praca nad emocjami, nad ich wyrażaniem, wyciszaniem i oswajaniem w celu przywróceniu nadziei, poczucia siły i sprawczości;

- umożliwienie konfrontacji z systemem iluzji i zaprzeczeń w celu stworzenia realistycznych przekonań          i realistycznych oczekiwań wobec siebie i wobec innych ludzi;

 - uczenie nowych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi;

- utrwalania procesu zmian z głównym nastawieniem na wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Praca w Grupie psychoedukacyjnej , to praca nad:

 

· Koncentracją na swoim życiu i staraniu się, aby przeżyć je jak najlepiej.

· Ustalaniu, co można zmienić, a czego nie i rezygnacji z rzeczy niemożliwych.

· Pozwalaniu bliskim, na ponoszenie konsekwencji ich zachowań.

· Pozwalaniu innym na bycie sobą, dawaniu im możliwości decydowania     

o sobie, pozwalaniu im na dorosłość.

· Życiem "tu i teraz" – koncentracją na dniu dzisiejszym i jak najlepszym wykorzystaniu go.

· Zaakceptowaniu rzeczywistości i godzeniu się z faktami, a jednocześnie przyznawaniu sobie prawa do cieszenia się życiem mimo nierozwiązanych problemów.

· Podejmowaniu przemyślanych decyzji o tym jak okazywać swoją miłość    

i rozwiązywaniu problemów oraz wybieraniu tego, co naprawdę pomaga.

 

 

 

 

Grup Umiejętności Asertywnych

Unikalna forma rozwoju osobistego!
Połączenie zalet warsztatu i coachingu, żeby dać Ci konkretne i trwałe rezultaty.
Żadnej magii, tylko twarde i sprawdzone narzędzia!

 

WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE UMIEJĘTNOŚCI ASERTYWNYCH

 

Program szkolenia, czyli czego konkretnie nauczysz się na treningu asertywności:

 

1. Asertywność – czym naprawdę jest i z czym bywa najczęściej mylona?

2. Pewność siebie, czyli jak zadbać o zdrowy i naturalny szacunek do siebie i innych?

3. Asertywność na co dzień, czyli naucz ich jak mają Cię traktować!

4. Rozwój osobisty lub asertywność wobec siebie czyli dlaczego tak wspaniale jest znaleźć oparcie w sobie?

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now