OGŁOSZENIE

Poszukujemy absolwentów psychologii, pedagogiki, teologii,

nauk o rodzinie do przyuczenia w pracy z młodzieżą i rodzicami –

umowa w formie wolontariatu.

Poszukujemy również terapeutów uzależnień, terapeutów rodzinnych, specjalistów pracy z rodziną, mediatorów pojednawczych do pracy w Poradni Rodzinnej.

 W początkowym okresie umowa  w formie wolontariatu.

Po uzyskaniu udokumentowanego zapotrzebowania na usługi w/w specjalistów praca na umowę - zlecenie w projektach realizowanych

przez Stowarzyszenie.

Porozumienie zawarte z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z siedzibą

w Toruniu, ul. Gagarina 11, zwanym dalej „Wydziałem”.

 

Mając na względzie wysoką jakość kształcenia odpowiadającego potrzebom otoczenia społeczno – gospodarczego Strony deklarują chęć:

  • współpracy w zakresie formowania i realizacji strategii Wydziału,

  • współpracy w zakresie zapewniania jakości kształcenia i budowy kultury jakości,

  • współpracy w zakresie doskonalenia procesu kształcenia na studiach prowadzonych przez Wydział, w tym zwłaszcza w :

  • kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pożądanych od absolwentów na rynku pracy,

  • opiniowania programów studiów,

  • opiniowaniu perspektyw rozwoju studiów,

  • konsultowaniu projektów dostosowywania kształcenia na studiach do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

  • współpracy, w miarę możliwości, w organizacji i realizacji studenckich praktyk zawodowych,

  • udzielania wsparcia dla inicjatyw zastosowania i popularyzowania  w otoczeniu społeczno – gospodarczym osiągnięć naukowych środowiska akademickiego Wydziału.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now